Domácí práce v týdnu od 4. 5. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 4. – 7. 5. 2020

Třída: 3.B

 

 

Český jazyk

 

Podstatná jména, určování pádů

Pracovní sešit str. 32 a 33

Pracovní listy

On-line výuka Skype

 

Matematika

 

Závorka, násobení a pamětné sčítání

Slovní úlohy

Pracovní sešit str. 32 a 33

Pracovní listy

On-line výuka Skype

 

 

Anglický jazyk

Čtení Buy a New Car

Přídavná jména hungry, thisty, sad, happy, old young

Pracovní listy

On-line Skype

 

 

 

Prvouka

 

Růsta a vývoj člověka

Pracovní sešit str. 51 a 52 a 53

 

 

Výchovy a volitelné předměty

·         HV – budeme opakovat písničku Epo I Tai Tai E

https://www.youtube.com/watch?v=pFKRwWsfjno&fbclid=IwAR2OR1tDZ8BCKSttIRx-3ZN7baBuvM2kqLOXr0u0OB1H7NxOT2GNGl9bwm8

 

 

 

 

 

Další informace:

 

 

 

 

04.05.2020