Domácí příprava

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 6. 4 – 8. 4. 2020 (1. – 3. roč.)

Třída: 1.D

 

 

Český jazyk

PÍSANKA

Strana 26, 27 a 28

SLABIKÁŘ

strana 72 a 73

Procvičovat: Počet slov ve větě.

Počet vět v textu.

Přepis slov i vět z tiskacího písma do psacího.

Četba ze slabikáře nebo z knížky, kterou si děti vyberou.

                

Pracovní list – poskládej věty a přepiš je

 

Matematika

Strana 18, cvičení 2, 3, 4, 5, 6

Strana 19, cvičení 8, 9, 10, 11, 12

Procvičování na Fredovi:

Vrátím neposedy

Pracovní listy

Anglický jazyk

Opakuj si slovíčka ze str. 36: TEDDY BEAR – plyšový medvídek, CAR- auto, DOLL –panenka, TRAIN – vlak, BALL – míč, TOY BOX – krabice na hračky, NEW –nový, OLD – starý.

39/1 Přehraj si nahrávku č.49 a pozoruj znovu obrázek.

 

str. 37/3 přehraj si nahrávku č.51 , poslouchej, zakroužkuj, co je v krabici (toy box) a vybarvi. What´s in the toy box? (In ay toy box there´s a blue car, a black train, two orange balls, one grey teddy bear and brown teddy bear)

Nahrávky ke cvičení, najdeš v Teams!!!

 

Prvouka

Povídej si s rodiči o Velikonocích, jaké jsou zvyky, jak se jmenují dny před Velikonoci?

Práce zadaná na Fredovi:

Velikonoce – kvíz

Jarní květiny – křížovka

Výchovy

HUDEBNÍ VÝCHOVA – zpívej si a tanči

TĚLESNÁ VÝCHOVA – procházky venku

VÝTVARNÁ VÝCHOVA A PRACOVNÍ VÝCHOVA – maluj velikonoční vajíčka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další informace:

Nové informace budou každé pondělí do 12 hodin.

Držím palce a pevné nervy

Krásné Velikonoce!

 

05.04.2020