Domácí příprava

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 16. 3 – 20. 3. 2020 (1. – 3. roč.)

Třída: 1.D

 

 

Český jazyk

PÍSANKA

strana 17 – někdo už má, 18, 19, 20, 21, 22, 23

SLABIKÁŘ

strana 62 a 63 – ať si děti přečtou text znovu, 64, 65, 66, 67, 68, 69

 

 

Matematika

strana 11, cvičení 9 (hod kostkou se přepisuje do krokování)

strana 13, cvičení 9, 11(do horních čtverce číslo, které děti chtějí, rozdělují ho na dvě čísla, z nichž jedno je číslo jedna)

strana 14, cvičení 2 (modra kolečka s čísly znamenají, kolik lidí nastoupilo na zastávkách, s dětmi hrajeme hru na cestující a řidiče, máme krabici a kolíčky, kolíčky značí cestující); 3, 4, 5, 6

strana 15, cvičení 7, 8, 9 (dát si pozor, na kterou stranu jsou šipky, napravo je +, nalevo je – ); 10, 11; 12

strana 16, cvičení 2, 3, 4, 5, 6

 

 

Anglický jazyk

· Procvičujte si slovní zásobu a gramatiku na portále

www.skolasnadhledem.cz

· RAINBOW COLOURS a NUMBERS 1/ 2

 

Prvouka

Vyprávět o svém domácím mazlíčkovi, jeho popis, pojmenuj domácí zvířata + jejich mláďata

 

 

Výchovy

HUDEBNÍ VÝCHOVA – zpívej si a tanči

VÝTVARNÁ VÝCHOVA – namaluj si obrázek

PRACOVNÍ VÝCHOVA – skládej z papíru nebo postav domeček z přírodnin venku

TĚLESNÁ VÝCHOVA – procházky venku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další informace:

Nové informace budou každé pondělí do 12 hodin.

Držím palce a pevné nervy

 

 

16.03.2020