Druhý školní den

Druhý školní den byl nabitý – od 8:00 do 11:40 jsme se ani na chvíli nezastavili!

Začali jsme tím, že jsme si povídali o bezpečnosti ve škole a na výletech, žáci zapisovali hesla na tabuli a důkladně rozebírali.

Abychom jen neseděli ve třídě, tak jsme vyrazili do mokropeské kapličky na výstavu fotografií Petra Kubína „Hezký život“, kde žáci viděli historickou podobu vybraných míst Černošic vsazených do dnešního prostředí.

Trénovali jsme na běžecké závody, které nás čekají ve středu.

Společně jsem přinesli učebnice, které budeme letos používat.

Na poslední část jsme se opět přesunuli do třídy, kde žáci tvořili tajné vzkazy, které mají rozvíjet jejich emoce a podpořit dobré vztahy.

02.09.2021