Družina hledá talent

Úterní odpoledne 21. března se uskutečnila celodružinová soutěž „Družina hledá talent“, kterou uspořádaly vychovatelky. Soutěže se zúčastnily téměř všechny děti navštěvující družinu, buď jako účinkující, nebo jako diváci. Děti vystupovaly jednotlivě, ve dvojicích, ale i ve skupinách. Viděli jsme několik tanečních, gymnastických a sportovních vystoupení, slyšeli nadané zpěváky, hráče na hudební nástroje a recitátory. Jednotlivá čísla byla hodnocena jednak porotou, která byla sestavena z vychovatelek, a jednak všemi zúčastněnými dětmi, které dávaly body formou víček od PET lahví. Úkol poroty a všech hodnotících nebyl jednoduchý. Všichni naši soutěžící se poctivě připravovali a jejich výkony byly velmi srovnatelné. Po sečtení všech hlasů se na prvních místech umístili:

  1. Gymnastika – Nikola Pazderová, Adéla Olejníková, Anabela Tausik (Žabičky)
  2. Karate – Mikuláš Pater (Sovičky)
  3. Country tance – Amálie Deré, Magdaléna Lipavská, Táňa Krauzová, Kamila Cvrková, Martin Veber, Matěj Mareš, Jan Kaiser, Karel Kacálek (Želvy a Tučňáci)

Vítězové byli odměněni cenami a ti, kteří nevyhráli, ale zúčastnili se, dostali sladkou odměnu. Děkujeme tímto všem našim statečným soutěžícím za jejich odvahu a přípravu. V neposlední řadě také děkujeme rodičům a vychovatelkám za čas, který soutěži věnovali. Doufáme, že předvedená čísla motivovala jak účastníky, tak diváky do dalších soutěží a ti, kteří nevyhráli, že se nenechají odradit a zúčastní se dalších akcí pořádaných školou a školní družinou.

Dana Picmausová

vychovatelka ŠD

27.03.2017