Družina: Projekt Sněhová královna (Veverky)

Po celý měsíc únor děti ve školní družině v oddělení Veverek hrály hru Sněhová královna. Každý den je čekal jeden úkol, který jim přinášela Sněhová královna ve své tajné skrýši. Hry, které děti hrály, byly zaměřeny na procvičování vědomostí z prvouky o lidském těle, na seznámení dětí se smyslovým ústrojím člověka a se smyslovým vnímáním. Děti se při hrách pobavily a také si při nich procvičovaly obratnost, rychlost, postřeh a paměť.

Jana Marková

27.01.2016