Dušičky a Halloween

Malou slavnost vymyslely děti a my dospělí jsme to jen trochu řídili. V úterý 2. 11. na Dušičky, neboli na Svátek všech zemřelých přišly děti do školy v Halowen kostýmech. Do třídy přijel polooblečený kostlivec Pepík a měli jsme i pravou svítící dýni. Povídali jsme si o tom, že Hallowen je starý keltský svátek. Slaví se ale 31. 10., tedy o dva dny dříve. Keltové podle svého kalendáře slavili konec starého a vítali nový rok. Současně vzpomínali na svoje předky, kteří v tu dobu mohli přicházet zpět do říše lidí. Svět živých a mrtvých se v tuto dobu prolínal. My, v naší křesťanské společnosti slavíme 1. 11. Svátek Všech Svatých a 2. 11. Svátek zemřelých. Jsou to skoro stejné svátky. Také vzpomínáme na svoje předky, chodíme na hřbitovy a podle tradice zdobíme hroby čerstvými květinami a zapalujeme svíce. Děti si dopoledne moc užily. Nejdříve si v kostýmech zatančily, pak jsme počítali tematické úlohy se strašidly a i se slabikami nám pomáhal hodný duch. Děti se také naučily koledu, se kterou se chodí koledovat v Americe.“ Trick or treat .“

02.11.2021