FIE (Feuersteinovo instrumentální obohacování) ve 3. E

Děti ze 3.E mají 1x týdně hodinu Feuersteinova instrumentálního obohacování (FIE). Děti pracují s tzv. instrumenty. Jde o ucelený systém pracovních listů, které rozvíjejí u dětí poznávací funkce, jejich schopnost projít učením v souvislostech a dávají jim postupně jistotu, že zvládnou problémy, se kterými se setkají.

Metoda přináší umění vytvořit si strategii řešení úkolu, upevňuje sebedůvěru, postupně odstraňuje z naší práce impulzivitu a strach z chyby, rozvíjí vyjadřování a respektování jiného názoru a pomůže nám lépe se orientovat ve vlastním životě. Děti pracují zatím s 1. instrumentem Uspořádání bodů.

28.11.2016