Hasiči pro školní družinu

17.6. 2021 kolem druhé hodiny odpolední poskakovaly děti v plavkách u plotu školního hřiště
a netrpělivě vyhlížely mokropeské hasiče, kteří slíbili, že celou družinu, právě v tento horký den, přijedou pořádně postříkat.

Když hasiči přijeli a spatřili tu velkou kupu natěšených dětí, zapojili raději hned tři hadice. Děti se nadšeně vrhaly do proudu vody. Pod vedením pěti zkušených členů jednotky si všechny mohly vyzkoušet jednotlivé režimy kropení: mlhu, rozstřik i silný proud. V odplavené vodě si děti stavěly rybníčky a hráze. Další zábavou bylo proskakování vzniklých louží. Kdo už měl vody dost, nebo mu byla zima, slunil se na svém ručníku dál od kropení, ve druhé polovině hřiště. Asi po 40 minutách došla voda v cisterně, bylo to tak akorát, děti již byly unavené. Nakonec jsme se všichni vyfotili u hasičského vozu.

Při odjezdu jednotka SDH Mokropsy zahoukala a zatroubila dětem na rozloučenou, ty jí mávaly od plotu.

Děkujeme všem hasičům za příjemně mokré odpoledne pro děti.

Za všechny děti ze školní družiny

Anna Totušková

vychovatelka

21.06.2021