Helpíkovo školení první pomoci

Na konci ledna letošního roku se třída 5.A zúčastnila školení první pomoci. Pod vedením profesionálního záchranáře se žáci naučili:

  • základní pravidla a bezpečnost při poskytování první pomoci
  • rozpoznat závažný stav a stav ohrožení života
  • volat na tísňové linky
  • resuscitovat
  • ošetřit krvácení a úrazy

Na závěr této přednášky s praktickým nácvikem resuscitace si žáci utvořili dvojice. V těchto dvojicích vypracovali závěrečný test, který měl za úkol otestovat, co se žáci na přednášce naučili. Ta dvojice, která získala nejvyšší skóre v testu, nás bude reprezentovat na krajském kole Helpíkova poháru. Soutěž první pomoci se uskuteční 4.5.2018 na fotbalovém hřišti v Černošicích.

 

01.02.2018