Hodnotíme pololetí v 5. C

Na třídnické hodině jsme zhodnotili uplynulé pololetí. Co se nám podařilo? V čem jsme se zlepšili? Co nebo kdo nám chybí? Na co se těšíme? Jsme spokojeni se svými výsledky? Pracovali jsme poctivě? O těchto tématech jsme si dlouze povídali. Naučili jsme se více pracovat s počítačem a technicky jsme šikovnější – i paní učitelka. Umíme psát referáty, vkládat do nich obrázky a sdílet je na obrazovce. Těšíme se do školy, chybí nám kamarádi. Na závěr třídnické hodiny nám Olík prezentoval referát o knize Karel Zeman a také nám pustil jeho první loutkový film Pan Prokouk. Všichni se moc těšíme do školy.

 

31.01.2021