HOLA, HOLA, ŠKOLA VOLÁ, SOVIČKY UŽ DO LAVIC!

Vážení rodiče,

V novém školním roce 2021/2022 bych Vás chtěla přivítat a představit se.

Jmenuji se Dana Picmausová, jsem vychovatelkou školní družiny a budu se starat o Vaše dítě. Pro náš kontakt uvádím svůj mobilní telefon 732 422 352, školní mobilní telefon 727 802 012 (pouze v době družiny) a email dpicmausova@zscernos.cz.

Třída, kde se budeme setkávat, je označena – 3. oddělení – SOVIČKY a nachází se v přízemí budovy A, ve třídě A03.

Odpolední družina je v provozu již od středy 1. 9. a ranní družina od čtvrtka 2. 9. v oddělení ŽIRAFEK (třída A01). V prvním týdnu družina navazuje na zkrácené konce vyučování prvňáčků.

Ve středu 1.9. půjdeme na oběd v 9:30 hodin. Ve čtvrtek 2.9. a v pátek 3.9. půjdeme na oběd v 11:00 hodin. Prvňáčkům na začátku školního roku trvá oběd zhruba hodinu.

Běžný režim družiny bude následující:

 • ranní družina je od 7:00 do 7:45 hod. v oddělení ŽIRAFEK, příchod dětí je možný nejpozději do 7:30 hod.,
 • odpolední družina je od 11:40 do 17:15 hod.,
 • odchody dětí jsou pevně dané: do 13:50 a po 15:00 hod. (v době mezi 13:50 a 15:00 hod. nelze děti vyzvedávat)
 • v 11:40 hod. nebo v 12:35 hod. (dle konce vyučování) si převezmu Vaše děti od třídní učitelky a půjdeme společně na oběd do budovy C,
 • od 13:50 do 15:00 hod.  máme dobu pro řízenou činnost s dětmi – výtvarné a rukodělné činnosti, čtení, procházky, sportovní a jiné hry. Není možné, aby si v tomto čase rodiče vyzvedávali své dítě z družiny. Děti, které v tuto dobu navštěvují zájmové kroužky, budou pod kvalifikovaným dozorem mimo naše oddělení – ve sběrném oddělení (aby nenarušovaly řízenou činnost svého oddělení),
 • od 15:00 do 15:30 hod. budeme venku na hřišti, vyzvedávat si své dítě můžete již od 15:00 hod.
 • po 15:30 hod. mají děti svačinu (prosím rodiče dětí, které budou zůstávat v družině déle, aby je vybavili druhou svačinou do družiny),
 • v 15:30 hod. se k nám připojí děti z oddělení TYGŘÍKŮ a VEVEREK,
 • v 16:30 hod. se pak všechny zbývající děti převádí do koncové družiny do 2. oddělení – MEDVÍDCI,
 • konec družiny je v 17:15 hod.

Z hygienických důvodů nebude rodičům umožněno od začátku školního roku vstupovat do budovy školy. Ve čtvrtek 2.9. dostanou Vaše děti zápisní lístek do družiny od jejich třídní učitelky, který doplníte o chybějící informace a druhý den ho Vaše dítě přinese paní učitelce zpět. Návod na vyplnění bude přiložen k zápisnímu lístku. Hlavně bych chtěla apelovat na doplnění zdravotních problémů Vašeho dítěte. Dále bych Vás chtěla požádat o doplnění přibližných časů odchodů z družiny. Pokud již víte, že bude Vaše dítě navštěvovat nějaký kroužek, prosím o jeho zapsání s uvedením času, např. do kolonky úterý – 12:30-14:00 – WORLD CLUB a uvedení, zda se vrací do družiny, nebo odchází po skončení kroužku domů. Prosím také o vyplnění doprovodů, které budou Vaše dítě vyzvedávat z družiny.

Pokud dítě nepůjde do družiny nebo bude odcházet v jiný čas než určený v zápisním lístku, potřebuji písemnou omluvenku. Od 13:50 do 15:00 hodin je čas vymezený pro řízenou práci s dětmi. V této době není možné si dítě vyzvedávat z družiny. Vše musím mít písemně, telefonické žádosti nemohu vyhovět.

K omluvení dítěte používejte formulář, který je na webu školy = formuláře.

Poplatek za ŠD je 450,- Kč za jedno dítě na měsíc a není závislý na délce (tj. na počtu hodin) pobytu dítěte v družině. Platí se ve dvou splátkách – 09/21 – 12/21 = 1 800 Kč a 01/22 – 06/22 = 2 700 Kč – podrobné informace o platbě najdete na webu školy nebo ve vnitřním řadu ŠD. Variabilní symbol Vašeho dítěte pro platbu školní družiny Vám zašlu emailem

Potřeby dětí do ŠD:

 • převlečení na hřiště v sáčku (podepsané) – uloží si ho do šatní skříňky

Těším se na příjemné chvíle s Vašimi dětmi a na spolupráci s Vámi.

Dana Picmausová

 

 

01.09.2022