Informace

Dobrý den, vážení rodiče a milé děti,

 

v posledním týdnu dodělávejte pracovní sešity z matematiky a češtiny a myšlenkové mapy z vlastivědy. Učivo 4. ročníku jste všichni zvládli velmi dobře. Chválím vás za práci doma i ve škole.

Podle posledního rozvolnění se můžeme všichni sejít v pátek 26. 6. v 8 h před školou (v rouškách), půjdeme společně do naší třídy, rozloučíme se a rozdáme vysvědčení. Děti, které jsou doma, mohou přijít, ale musí mít čestné prohlášení (v příloze), nebo si mohou přijít mezi 9 – 9, 30 h. Konec vyučování bude v 8, 45 h. Odpolední skupiny fungují do 16 h, dejte mi vědět do středy, zda odpolední skupinu využijete. Oběd se bude vydávat od 9, 30 h do 11 h.

V příloze máte seznam potřeb do 5. ročníku, učebnice dostanete v září.

Přeji všem krásné a pohodové dny.

S pozdravem, Iv. Radová

20.06.2020