Informace k testování žáků, kteří se zúčastní přijímacích zkoušek (5., 7. a 9. třídy)

 

  • Uchazeč o studium na střední škole musí jako podmínku pro účast na přijímací zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.
  • Testování na onemocnění COVID 19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole, kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, a to i v případě distanční výuky. Škola vydá potvrzení (v papírové podobě), které bude dokladem o provedení testu a výsledek testu.
  • Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

a) dokladem, že žák prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID 19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní

b) dokladem o negativním výsledku antigenního nebo PCR testu, který není starší 7 dnů a byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů

c) dokladem MZ ČR o provedeném očkování.

 

Podrobné informace naleznete v materiálech MŠMT ZDE.

 

 

Testování bude probíhat v následujících termínech:

 

27. 4.2021 13.00 9.A
  13.45 9.B
  14.30 9.C
29. 4.2021 Ve škole 5.A,C,D
  13.00 5.B
  14.00 7.třídy

 

Uchazečům, kteří budou konat zkoušku v náhradním nebo jiném termínu,  umožní škola testování po individuální domluvě se zástupkyní pro 2. stupeň J. Venclíčkovou, tel. 604 784 082.

15.04.2021