Informace k začátku školního roku 2021/2022

Vážení rodiče, milí sedmáci,

posílám Vám 1. informace k začátku školního roku 2021/2022.

Dne 1. 9. 2021 se sejdeme ve třídě B16 (učebna chemie), která pro tento školní rok bude Vaše kmenová třída.

Už se na Vás moc těším.

Jiřina Tafatová

 

Testování – obecné informace

Součástí opatření je také povinnost se na začátku školního roku 3x otestovat antigenními testy.

Testování proběhne pod dohledem pedagogických pracovníků a to následovně:

  • 2. – 9. ročníky ve dnech 1., 6. a 9. 9. antigenními testy zn. GENRUI
  • 1. ročníky ve dnech 2., 6. a 9. 9. také antigenními testy zn. GENRUI

S testováním v 1. třídách budou pomáhat asistenti pedagogů.

Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky kromě krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní a doloží níže uvedené podmínky:

  • 14 dní po plně dokončeném očkování
  • po prodělání onemocnění covid-19 (max. 180 dní od prvního pozitivního testu)
  • potvrzení negativního výsledku testu provedeného v odběrovém místě

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a družině a dodržení dalších opatření).

V označeném bočním vchodu do školy v Mokropsích bude umožněno testování dětí za přítomnosti zákonného zástupce. V budově v Komenského ulici bude toto testování umožněno v tělocvičně školy po 8. hodině.

Návrat žáků ze zahraničí  

Žáci, pro které platí povinnost testování, a v posledních 14 dnech se vrátili ze zemí s vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem nákazy (aktualizovaná mapa k dispozici na stránkách MZČR) zůstávají v samoizolaci a nejdříve 5. den se musí podrobit PCR testu. Pokud je test negativní, mohou se vrátit do školy. Z tohoto důvodu informujte vždy třídního učitele o pobytu vašeho dítěte v zahraničí.

Dopravní situace v okolí školy 

Složitá bude v prvních měsících dopravní situace v okolí školy z důvodu opravy povrchu v ulici Školní. Vysvětlení městského úřadu najdete v příloze.

Vzhledem  k tomu, že nebude možné nikde kolem školy parkovat, žádáme vás, abyste z výše uvedených důvodů, doprovázeli své děti do školy pěšky.

Další informace k průběhu začátku školního roku

Středa 1. září 

  • 8. 00 – zahájení školního roku pro 2. – 9. ročníky a 1.C v budově v Komenského ulici, vyučování končí v 8.45
  • 8. 20 – slavnostní zahájení pro prvňáčky a jejich rodiče v amfiteátru školy

Školní jídelna bude vydávat obědy v čase 10 – 12h.

Ranní družina nebude v provozu, odpolední družina naváže na konec vyučování.

Čtvrtek 2. září (třídnický systém) 

1. ročník končí vyučování v 9.40

2. až 4. ročník končí vyučování v 11.40

5. a 6. ročník končí vyučování v 12.20

7. a 8. ročník (vyučování končí v 12.30

9. ročník končí vyučování v 12. 35

Ranní i odpolední družina již bude v běžném provozu.

Pátek 3. září (třídnický systém) 

1. ročník končí vyučování v 10.45

2. až 4. ročník končí vyučování v 11.40

5. a 6. ročník končí vyučování v 12.20

7. a 8. ročník vyučování končí v 12.30

9. ročník končí vyučování v 12.35

Pondělí 6. září 

vyučování dle rozvrhu  

Třídní schůzky 

1. – 5. ročník – pondělí 6. 9. v 17 hodin

6. – 9. ročník – úterý 7. 9. v 17 hodin

V době třídních schůzek vstupují rodiče do školy pouze v respirátoru a třídnímu učiteli se prokáží platným dokladem o očkování, testování nebo prodělaném onemocnění Covid – 19.

 

30.08.2021