Informace k zahájení školního roku 2018/2019

Školní rok 2018/2019 začíná v pondělí 3. září 2018.

  • žáci 2.-9. tříd + 1.C 8.00 – 8.45 v kmenových třídách
  • žáci 1.A,B,D,E 8.15 před hlavním vchodem do ZŠ

Upozorňujeme rodiče žáků, že stále platí zákaz vjezdu na vnitřní parkoviště školy v době 7.00 – 15.00. Využívejte parkovací místa v okolí školy.

 

Informace pro rodiče prvňáčků ze tříd 1.A,B,D,E

  • 8.15 slavnostní uvítání ředitelkou školy a starostou města před hlavním vchodem do školy
  • 8.25 odchod žáků v doprovodu třídních učitelek do kmenových tříd
  • cca 8.45 ukončení prvního školního dne

Vzhledem k vyššímu počtu žáků v prvních třídách není možné, aby rodiče doprovodili své prvňáčky až do učebny. Z provozních a hygienických důvodů mohou rodiče počkat buď před školou, nebo případně na chodbě před učebnou. Děkujeme za pochopení.

28.08.2018