Informace zájezd Anglie

Vážení rodiče,
plánovaný zájezd do Anglie by měl proběhnout za 2 měsíce. Z tohoto důvodu je předčasné dělat jakékoliv závěry ohledně účasti vašeho dítěte na této akci. Po domluvě s panem Chalupou (CK Scool trips) jsme se domluvili na úpravě podmínek, za kterých začnou nabíhat stornopoplatky:
Z původních  40 – 25 dnů před odjezdem – 25% z ceny zájezdu,
by stornopoplatek 25%  začal nabíhat až od 15. 4. 2020, tedy 1 měsíc (30 dní) před plánovaným odjezdem.

Nyní je tedy stále dost času zájezd stornovat před naběhnutím stornopoplatků, do 15.4. nebude CK uplatňovat jakékoliv storno v případě zrušení účasti vašeho dítěte na zájezdu.

V případě storna zájezdu do 15.4. by CK vrátila celou zaplacenou částku.

Prosím tedy, vyčkejte do dubna, pak již bude situace přehlednější a budou jasná další opatření.

Děkujeme za trpělivost a přejeme pohodové dny v mezích možností

Romana Zemanová a Michal Chalupa

 

13.03.2020