Jarní trhy na Vráži

Naše družina se zúčastnila Jarních trhů na Vráži .Pořádala pro děti dílničky s krásnými velikonočními

nápady na výrobky.Během dílniček proběhlo i divadlo .S mými kolegyněmi jsme si akci velmi užily .

Těšíme se již na příští rok.

25.03.2023