Je za námi velmi náročný týden

Kvůli pozitivním záchytům nákazy covid-19 byl tento týden v naší škole velmi náročný pro všechny zúčastněné. V současné chvíli (pátek 14.00) je v plné nebo částečné karanténě 18 tříd. Mnoho žáků je covid pozitivních, mnoho dalších ještě na výsledky svých PCR testů čeká.
Pokud se ocitne v karanténě celá třída, žáci jsou doma na distanční výuce a zároveň probíhá výuka online dle upraveného rozvrhu (viz Bakaláři).
Pokud se karanténa týká jen části třídy, žáci na distanční výuce mají možnost se na hodiny připojovat dle běžného rozvrhu.

Doufáme, že se situace v příštích dnech zklidní a další karantény už nebudou nutné.

12.11.2021