Kámen, společník člověka

V pátek 10. března jsme se vydali do Toulcova dvora. Čekal nás tu společník, který lidský rod provází od jeho prvopočátků až do dob dnešních.
Ano, byl to kámen- společník člověka a program stejného názvu.
Uvítal na nás sál plný tajemství, překvapení, zahalených stolků a velmi hezky připravený dynamický program, kterým nás provázela lektorka paní Lenka.
Děti pracovaly ve skupinách, rozvíjely své komunikační i sociální dovednosti. Pracovaly s informacemi, které získávaly poslechem i vlastním čtením textů, praktickými činnostmi, pokusy, odvozováním i vyvozovaly z poznatků již dříve nabytých.
Názorně děti demonstrovaly posuny litosférických desek, odvodily vznik pohoří i příkopů. Řadily fáze vzniku konkrétních usazených hornin a výsledky své práce prezentovaly ostatním. Prohlédly si výstavku hornin i nerostů, mohly si je osahat. Poznávaly horniny i nerosty pomocí pokusů. Strojem času jsme se přenesli do pravěku, středověku, renesance, baroka, 19.st i současnosti. V každém období pracovaly děti na zadaných úkolech a jejich výsledky jim pomohly odhalit potřebná slova do křížovky, kterou děti po celou dobu programu řešily. Výsledky úkolů zpracované v pracovních listech přiřazovaly do časové osy ke konkrétnímu období. Zpívaly bojové písně pravěkých lidí za doprovodu ‚ťukání valounků znělce, lovily venku oštěpy mamuta. Stavěly zeď z opuky, viděly pokus, který odhalil mluvící kámen, pátraly s pomocí lup a hledaly ukryté vzkazy na předmětech symbolizujících dobu Rudolfa II., zjišťovaly rýpáním nejvhodnější kámen k tvorbě soch, poznávaly vzorky minerálů a hornin dle indicii, vyhledávaly informace v dobových novinách. Kdo správně vyřešil a zvládl rozmanité úkoly, ten získal v tajence název „kamene mudrců“. který si každý na památku dnešního putování odnesl s sebou domů.  Je to minerál typicky český. Tipnete si?   Kdepak moldavit (vltavín) to není. Každý z nás dostal pyrop neboli český granát a to v matečné hornině (hadci- serpentinu). Bude nám připomínat dnešní velice zajímavé a podnětné dopoledne.
Děti velmi pěkně spolupracovaly mezi sebou i s paní lektorkou. Výborně trefně uplatňovaly informace, které získaly dříve, propojovaly poznatky z rozličných oblastí.
Dnešní výlet za poznáním se velmi vydařil.

M.Václavková 11.3.2017

11.03.2017