Kdo tvoří, ten nezlobí

V tomto týdnu jsme pracovali na několika výtvarných projektech:

a) naše nástěnka přání

b) záložky

c) pravěké malby 

 

Žáci měli vymyslet jedno přání, které by si přáli pro sebe a druhé, které si přejí pro celou naši třídu. Na konci roku si řekneme, co se nám podařilo a na čem budeme ještě pracovat.

Naše škola se opět účastní mezinárodního projektu (mezinárodní projekt: Záložka do knihy spojuje školy), který podporuje přátelství mezi Českou a Slovenskou republikou. Žáci vyrobili záložky, které pošleme čtvrťáčkům na Slovensko. My budeme čekat na ty, které připutují k nám.

V rámci tématu, který máme nyní ve vlastivědě – Pravěk, jsme vytvořili jeskyní malby.

 

 

23.09.2022