KNIHY

V druhém pololetí školního roku děti pracují s knihami – KNIHOŽROUTI A ČERTICE DORKA.

Obě knihy napsala Klára Smolíková.

První kniha popisuje kamarády, co detektivním způsobem hledají kdo krade knihy v knihovně. Ke knize jsou pracovní listy, které hravou formou rozvíjí fantazii a slovní zásobu. Kdo jsou to knihožrouti? Podle dětí všichni ti co mají rádi knihy. HURÁ!!!

Druhá kniha má podtitul – nechytej mě za slovo. Rozverná knížka představuje známá rčení, přirovnání a ustálená spojení, která v dětských očích mohou nabývat zcela jiných významů. Co si třeba přestavujete pod slovním spojením – hoď sebou, poper se s úkoly, máš na hlavě vrabčí hnízdo atd.

18.04.2023