KNIŽNÍ RYBNÍČKY

 • dlouhodobý projekt zaměřený na čtenářskou gramotnost, získání pozitivního vztahu k četbě, práci s knihou
 • ústní i písemnou prezentaci přečteného
 • sdílení prožitků z četby
 • během školního roku žáci čtou knihy dle své volby
 • minimální počet přečtených knih je stanoven na 5 za školní rok
 • po přečtení knihy žák provede záznam do čtenářského deníku dle stanovených pravidel: uvede název knihy, autora, ilustrátora, shrne stručně obsah 10-15 vět, nakreslí vlastní ilustraci a ohodnotí knihu pomocí „smajlíku“, čtenářské deníky jsou předkládány učiteli ke kontrole v předem známých termínech
 • s knihami se děti vzájemně ústně seznamují, většinou formou bleskového představení (1min)

   rybníčky- rybičky

– na nástěnce ve třídě jsou znázorněny rybníčky týmů dle týmových barev

– každý člen má svou vlnu (řádku), kam za každou svou přečtenou knihu lepí rybičku

– do rybky zaznamená svůj monogram, název knihy, autora a do ocásku počet stran, kniha min. 60 stran, méně minimálně však 50 stran mohou mít jen knihy od I.Březinové

– 5 rybiček se mění ve žraloka – ten má hlavě monogram čtenáře a v ocase celkový počet stran z pěti rybek

 • po přečtení knihy získá čtenář od učitele rybku v barvě, kterou si vybere, vyplní ji a přišpendlí ke svému jménu
 • na žádost dětí má své rybky i učitelka (učitelčina louže), ta však má v rybě minimálně 300 stran – celkové soutěže se však neúčastní
 • na konci školního roku budou rybníčky vyhodnoceny a nejpilnější čtenáři odměněnidscf0383dscf0414
08.11.2016