Kritéria závěrečného hodnocení

Vážení rodiče, milí žáci,

v přiložené tabulce máte vypsaná kritéria hodnocení pro jednotlivé předměty. Na základě plnění těchto podmínek budete hodnoceni,

Kritéria hodnocení – 8.D

30.04.2021