Kroužek kreslení PMH pokračuje i v letošním roce

Kreslení je založeno na metodě Betty Edwards, která rozvinula metodu kreslení zaměřenou na rozvíjení pravé mozkové hemisféry. Tato metoda je považována za nejefektivnější moderní vyučovací metodu kreslení. Děti rozvíjí svoji kreativitu, fantazii, tvořivost a cit pro detail, učí se více vnímat okolí, které nás obklopuje.

Pro velký zájem kroužek probíhá každé úterý a středu. Pro děti ze školní družiny je kroužek zdarma.

Základem kresby je kreslení tužkou, proto se této technice věnujeme jako první. Děti se postupně seznamují s různými druhy tužek a učí se, jak je používat. Učíme se, co je světlo a stín, zkoušíme ho přenášet na papír. Vznikají první obrázky, které si na konci každé hodiny prohlédneme a povídáme si o nich. Kresbě tužkou se budeme věnovat ještě pár týdnů, postupně pak zařadíme další výtvarnou techniku.

Děti měly radost z prvních obrázků, které vytvořily.

30.09.2021