Kroužek kreslení pravou mozkovou hemisférou pokračuje ve školní družině i letos

Letošní rok ve školní družině pokračuje i nadále kroužek kreslení pravou mozkovou hemisférou. Tento kroužek úspěšně probíhá již několik let. Do kurzu chodí děti 2.a 3.tříd. Děti se učí kreslit různými výtvarnými technikami, základem je kreslení tužkou, dále se děti seznamují s pastelkami, uhlem, suchým pastelem a mnoha dalšími zajímavými technikami. Díky této metodě kreslení se děti zdokonalují v kresbě téměř okamžitě. Děti rozvíjí svoji kreativitu, tvořivost, fantazii a v neposlední řadě také koncentraci.

Tuto metodu objevila Dr. Betty Edwards, která patří k renomovaným pedagogům v oblasti umění a kreativity. Tato metoda je považována za nejefektivnější vyučovací metodu kreslení, jaká byla doposud vyvinuta.

Levá mozková hemisféra je zaměřená na matematiku, logiku, detaily, verbální vyjadřování, obsahuje strach a je v ní centrum pro naše přežití. Pravá mozková hemisféra strach nezná, nezná ani čas. Nevyjadřuje se verbálním jazykem, ale hudbou, barvami, symboly. Malé děti žijí většinu času pravou hemisférou. Nezajímá je čas, nebojí se a jsou neuvěřitelně tvořivé. Postupně se však přelaďují působením výchovy na hemisféru levou. Ideální pro člověka by bylo, kdyby obě hemisféry fungovaly v rovnováze. Naše společnost je však orientovaná především na levou hemisféru. Když preferujeme levou mozkovou hemisféru, popíráme svoji tvořivost. (Betty Edwards)

Drahomíra Kocourková

14.10.2018