Lidová slovesnost

Dnes jsme se při literatuře vydali do naší školní knihovny, kde nám paní knihovnice připravila program o lidové slovesnosti.

Povídali jsme si, co je lidová slovesnost, jaké žánry do ní patří, co je pro ně charakteristické. S pomocí paní knihovnice žáci charakterizovali útvary lidové slovesnosti. Řešili jsme přesmyčky, rozpočítávali jsme se, lovili jsme z paměti hádanky, pranostiky i přísloví. Zahráli jsme si AZ kvíz. Příští hodinu literatury se vrhneme na pracovní list, který jsme k této tematice dostali.

Bylo to zajímavé, poučné a fajn.

Děkujeme paní knihovnici za pěkný program

 

17.01.2022