M – 27.9. – Opakování učiva 4.ročníků

Prostředí – Hejný, slovní úlohy, základní početní operace.

https://www.matika.in/cs/#5

Opakování učiva 4.r.- 27.9.2018

 

1, Vypočítej:

(34 + 34) – 4 : (172 – 168) =

38 – (76 – 56) : (40 : 20) =

(90 : 5) : 9  +18 : 4 + 81 =

500 – (200 : 4) + 5 . 7 =

1600 : 4 – 250 : 5 – 360 : 6 =

(125 – 98 ). (339 – 257) =

 

2, Vypočítej –  u dělení proveď zkoušku

639 336 : 3 =

728 096 : 6 =

458 : 9 =

1002 : 8 =

333 : 4 =

12547 . 15 =

69857 . 11 =

104 . 78 =

365 . 101 =

 

3) Zapiš a vypočítej:

Vypočítej součet čísel 345, 89 a 201

Vypočítej podíl čísel 8 642 a 2

Od součtu čísel 50 a 105 odečti rozdíl čísel 500 a 499

Menšenec – _________= rozdíl

Činitel . Činitel = _________

 

4) Vypočítej s výhodou (použij asociativní a komutativní zákon)

31 + 32 + 19 + 18 =

740 + 380 – 240 =

7 . 8 . 10 =

5 . 8 . 2 . 7 =

 

5, K rovnici vymysli slovní úlohu

x = 45 : 9

x = 2.7 + 3

x = 15 : 5 – 3

x = 8.6 + 4

24.09.2018