M – 7.12.2018 – Převod jednotek – jednotky času, délkové jednotky, jednotky hmotnosti

Jednotky času – sekundy, minuty, hodiny, dny, měsíce

Jednotky délky – mm, cm, dm, m, km

Jednotky hmotnosti – mg, g,  dkg, kg, t

03.12.2018