M- pololetní písemná práce- 19.1.2018

Matematika díl 1. :

Úlohy na závěr: str. 21, 43- 44, 58- 59, 75

Souhrná cvičení: str. 76- 78

15.01.2018