M – Slovní úlohy – desetinná čísla – 15.11.2019

Pracovní listy mají žáci ve svých sešitech.

06.11.2019