Maska zvířete

Letos na podzim jsme se se  všemi žáky 6. ročníku zabývali ochranou zvířat a k Mezinárodnímu dni na ochranu zvířat (připadá na 4.10.) jsme každý vytvořili masku lesního zvířete. Mluvili jsme o tom, jak je možné zvířata chránit a co můžeme každý k jejich ochraně udělat. Nakonec jsme si masky nasadili a vyfotili jsme se, spontánně vzniklo něco, jako malá demonstrace k danému tématu. Doufám, že toto téma zanechá v dětech stopu a budou si více všímat toho, co se kolem nich děje.

J.Rychlíková, učitelka VV

 

24.11.2019