Matematika hrou

Děti si vytvořily plášť krychle a jeviště.

17.12.2021