Mateřinky navštívily knihovnu

V poslední březnovém týdnu, kdy se celorepublikově konala Andersenova noc, navštívily školní knihovnu děti ze dvou černošických školek v doprovodu svých učitelek. Červená třída z Barevného ostrova se seznámila s prostředím knihovny a prohlédla si nejrůznější knížky. Z mokropeské školky dorazily dokonce všechny děti, které po krátké instruktáži, jak to v knihovně chodí, namalovaly spoustu krásných obrázků inspirovaných zdejšími knížkami. Řada budoucích školaček a školáků se těší, že budou do knihovny v nadcházejícím školním roce chodit pravidelně. Těšíme se na Vás!

Simona Kysilková Šnajperková školní knihovnice

05.05.2017