Měsíc bezpečnosti ve školní družině

Již mnoho let je měsíc duben spojován s bezpečností silničního provozu. Proto jsme se rozhodli ve školní družině Pod Školou uspořádat celodružinový projekt „Bezpečné chování na silnici“.

Po celý měsíc duben si děti opakovaly dopravní značky, při odpočinkové činnosti si vybarvovaly omalovánky s dopravní tematikou, čímž si příjemnou a přirozenou formou osvojovaly pravidla pro chodce a pro cyklisty. V dopravním testu si pak ověřily získané znalosti. Následovala praktická část, při které si děti v dopravní hře Semafor procvičily rychlou reakci při změně barev na semaforu.

Jako třešničku na dortu jsme pro děti objednali mobilní dopravní hřiště. Sportovní hřiště u školy se proměnilo na dopravní hřiště, kde si děti na svých koloběžkách nebo jízdních kolech vyzkoušely jízdu podle dopravních značek a jízdu zručnosti. Děti byly nadšené a spokojené, dostaly pochvalu i od instruktorů, kteří jim při jízdě pomáhali.

Dopravní projekt „Bezpečné chování na silnici“ jsme ukončili předáním dětem průkazu cyklisty a drobnou odměnou.

Věříme, že získané znalosti a dovednosti děti využijí i v běžném životě a že si vytvoří správné bezpečnostní návyky při pohybu na silnici a v dopravě.

 

Jana Marková

vedoucí vychovatelka ŠD

 

 

10.05.2017