Měsíc duben v oddělení slůňat.

Od měsíce března chodí jednotlivá družinová oddělení do školní knihovny a paní knihovnice Petra Mierzwová má pro děti vždy připravený program s dětskou knihou a čte dětem zajímavé příběhy. Tentokrát to byla kniha „Neboj, neboj“.

V oddělení jsme si na velikonoce barvili a zdobili vajíčka, tvarovali krásné věci z modelíny a pletli jsem si indiánské copánky do vlasů, protože už nebudeme muset nosit čepice, HURÁ.

Vzdělávací program STUDIUM PEDAGOGIKY PRO PEDAGOGY VOLNÉHO ČASU šk. rok 2022-23, kurz SP-PVČ 120 ZVLÁDÁNÍ NEPŘIZPŮSOBIVÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ V ZÁJMOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ Závěrečná práce Zpracoval: Dagmar Knetlová Dne: 01. 05. 2023 Vedoucí práce: RNDr. Petr Pokorný VZDĚLÁVACÍ INSTITUT STŘEDOČESKÉHO KRAJE Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků   ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem předkládanou závěrečnou práci vypracovala samostatně za použití zdrojů a literatury v ní uvedených a s využitím poznatků získaných ve vzdělávacím programu Studium pedagogiky pro pedagogy volného času. V Černošicích dne 01. 05. 2023 Podpis Titul, jméno a příjmení   V knihovně

Barvení vajíčekVýrobky z modelínyPletení copánkůPletení copánkůKaretní hra

01.05.2023