Míříme do finále

Zde jsou aktuální informace o tom, co nás čeká v měsíci červnu.

  1. online výuka bude ukončena v den konání pedagogické rady, tedy 17. 6.
  1. máme možnost sejít se, a to 12.6. a 19.6., žáci budou rozděleni do dvou skupin

1. skupina bude ve škole v čase 8.45 – 10.15 (žáci jejichž příjmení začíná A – L)

                 2. skupina bude ve škole v čase 10.30 – 12.00 (žáci jejichž příjmení začíná M – Z)

                  (Po dohodě se mnou lze z vážných důvodů lze změnit zařazení do skupiny)

 

           Program našeho setkání 12.6.

                – popovídat si 🙂

                – odevzdat sešity z matematiky (MIND ne)

               – vybrat učebnice

               – vyklidit skříňky, rozebrat si výkresy

               – žáci, kteří odcházejí (všichni, kteří dělali přijímací zkoušky) odevzdají klíčky s visačkou

 

           Program našeho setkání 19.6.

                 – popovídat si 🙂

                 – dořešit případné resty

             

             Podmínky našeho setkání:

       I. Žák musí při 1. pobytu přinést Čestné prohlášení podepsané rodiči, bez něj nemůže do školy. 

                 Čestné prohlášení naleznete v příloze e-mailu, na webových stránkách školy nebo ve vrátnici školy.

      II. Ve škole žáci nosí roušky, pouze pokud sedí v lavicích ve vzdálenosti 1,5 m od sebe, mohou roušku sundat.

III. Žáci se nepřezouvají.

V případě, že žák z jakéhokoliv důvodu do školy nepůjde, je potřeba najít individuální termín návštěvy žáka nebo zákonného zástupce. 

 

  1. V pátek 26.6. dostanou žáci vysvědčení. Podrobnosti organizace předávání vám ještě napíšu.

 

Případné dotazy ráda zodpovím.

Se srdečným pozdravem

Lenka Konrádová

08.06.2020