Muzeum hudby

26.2. jsme jeli na výlet do Muzea Hudby, kde jsme absolvovali nejdříve komentovanou prohlídku a pak jsme si ještě užili interaktivní výstavu Pohádka a písnička.

Muzeum hudby na pražské Kampě je jedinečná architektonická stavba a paní průvodkyně nám řekla mnoho zajímavostí o její historii. Dozvěděli jsme se například, že původně na tomto místě stál kostel, který se následně stal klášterem řádu Dominikánů, poté poštou a dokonce i policejní stanicí. Muzeum hudby je v této krásné stavbě 15let.

Poté jsme se vydali na prohlídku různých hudebních nástrojů a v čase jsme se vrátili až do renesance. Seznámili jsme se s krásně zdobenými klavíry, čembaly, různými dechovými nástroji a um lidí v historii nás velmi překvapil. Také jsme měli možnost zkusit si hrát na housle, mandolínu a harfu a slyšeli jsme hrát orchestrión.

Po prohlídce jsme zavítali na výstavu, která byla plná písniček a pohádkových bytostí. Vše bylo inspirováno klasickými českými pohádkami, spojené s filmovými pohádkovými melodiemi. Prošli jsme se dračí slují, peklem, vodní říší, měli jsme možnost vyzkoušet si pohádkové kostýmy. Podívejte se na naše fotografie! Výlet se nám moc líbil!

27.02.2018