NaFilm

V úterý 4. 4. 2017 jsme se vypravili na výstavu filmu propojenou tématem pohybu do „muzea filmu“ NaFilm. Za tímto projektem stojí studenti magisterského a doktorandského programu Katedry filmových studií FF UK v Praze, kteří se spojili se studenty a čerstvými absolventy napříč obory uměleckých a technických vysokých škol. Vytvořili společnými silami poutavou výstavu, kterou si lze osahat a většinu exponátů vyzkoušet (např. virtuální realitu). Po komentované prohlídce následovalo rozdělení do skupin a děti si pod odborným dohledem vyzkoušely animační dílnu.

Na následujících odkazech se můžete jejich jednotlivými dílky pokochat.

http://www.uschovna.cz/zasilka/LID6MJ98MMY6CXBN-G37

10.04.2017