Národní divadlo

V pondělí 29. ledna jsme si jeli prohlédnout Národní divadlo v Praze. Pan průvodce se dětí zeptal, co by je nejvíce zajímalo. Poté jim odpověděl na pět otázek: zlato v Národním divadle, opony, lóže, lustr, výzdoba stropu. Následovala cesta do podzemí na základní kameny a modely Národního divadla. Děti výborně spolupracovaly a byly pochváleny za vědomosti. Po skončení prohlídky divadla jsme se vydali do Národní kavárny, kde se s námi paní učitelka rozloučila „sladkým pokušením“ a vše jsme zapili naším oblíbeným nápojem. Sluníčko se na nás smálo a celý výlet se vydařil.

 

01.02.2018