Násobilka s kartičkami

Tato pomůcka slouží pro snadné procvičování násobilky buď samostatně, s kamarádem nebo s rodiči. Děti ji vyráběly samy na hodinách pracovních činností.

Návod na použití:

  1. Samostatně

Kartičky si rozlož na stůl nebo koberec příkladem nahoru. Ber jednotlivé karty, řekni si příklad nahlas a zkontroluj si správný výsledek na druhé straně. Správně spočítané příklady skládej napravo, nepovedené odkládej příkladem nahoru nalevo. Až vypotřebuješ všechny karty, vrať se k nepovedeným a znovu počítej.

 

  1. S rodiči

Rodič má balíček s kartami. Postupně podává dítěti jednu kartu za druhou. Dítě přečte příklad a řekne výsledek. Je-li správný kartu si ponechá, je-li chybný kartu dá rodiči a ten ji položí na stůl vedle sebe příkladem nahoru. Po vypotřebování karet se vrátíte k chybným příkladům.

Výhody tohoto způsobu:

  • Rodič nemusí vymýšlet příklady, a přesto všechny probere.
  • Dítě příklad drží v ruce, samo čte a samo vyslovuje (aktivní zapojení zraku, sluchu, řeči, manipulace s kartou).
  • Dítě samo zjišťuje správnost výpočtu otočením karty.
  • Rodič dítě jen chválí nebo povzbuzuje, radí, jak se dobrat k výsledku nebo projeví empatii při neúspěchu.
  • Rodič je spojencem dítěte v „boji“ proti kartičkám.
  • Dítě tento způsob procvičování bere jako hru, na rodiče se nezlobí, že ho zkouší, rodič není ten, kdo dává jen těžké příklady, rodič vystupuje jen jako hodný rádce, průvodce a pomocník.
  • Je to rychlejší a metodicky efektivnější než pouhé ústní procvičování.

Odzkoušeno na vlastních dětech.

10.11.2016