NAUČNÁ STEZKA U DUBU NA VRÁŽI

U příležitosti Dne Země si tento týden zpestřujeme aktivitami s tematikou ekologie a ochrany přírody. Ve čtvrtek jsme si prošli naučnou stezku, na které jsme plnili vědomostní úkoly, týkající se naší přírody a její ochrany. Stezka začínala u památného dubu. Hned v prvním úkolu jsme se dozvěděli, že dub je starý více než 400 let a že se mu říká Havraní dub, protože podle legendy na něm sedával karlštejnský havran, který vyhlížel královský průvod přijíždějící z Prahy. Další stanoviště byla neméně zajímavá, určovali jsme stopy zvířat, třídili odpad, dělili ptáky na tažné a stálé a další…. Akce byla zajímavá, děti nadšené, jen počasí mohlo být milosrdnější a dopřát nám alespoň trochu sluníčka a tepla.

22.04.2022