Návštěva dravců v naší družině

Dnes nás v družině navštívil sokolník Ondra se svými dravci a sovami.Bylo

to moc hezké a všem se to líbilo,počasí se nakonec vydařilo.Přesně nás

navštívili tito ptáci:

výr velký, orel mořský, orel stepní, sova pálená, puštík obecný, káně

Harrisovo , jestřáb lesní, sokol stěhovavý, výreček bělolící.

Každý druh byl podrobně představen včetně jména.Děti si mohly vyzkoušet

speciální příletovou rukavici na ptáky.

Rukavici jsme si mohly vyzkoušet i my paní vychovatelky.No kdy se

poštěstí,aby vám na ruce přistál orel mořský,největší evropský orel a největší

dravec žijící v Česku.

 

Více zde: https://www.sokolnikondra.cz/nasi-dravci-a-sovy/

14.11.2023