návštěva výtvarného studia

Dne 18.5.2022 jsme navštívili studio Bubec v pražských Řeporyjích, které vede sochař Čestmír Suška. Dětí se hned na začátku ujala lektorka, která jim ukázala moderní sochy a graffiti.

Poté následoval program, kdy si děti prohlédly výstavu, pak si každý „vylosoval“ obraz či sochu a na papírek psal, co v něm/jí dané dílo evokuje. Vznikly krásné popisky a dokonce i básně.

Poté jsme se přesunuli na zahradu studia, děti mohly po sochách lézt a pomocí kovových a dřevěných tyček do nich ťukaly a vytvářely hudební vystoupení (ve skupinkách).

Velmi zdařilá akce, přibližující dětem současné výtvarné umění. Prý jsme byli jedna z mála českých škol, která měla o program zájem, jinak jezdí spíše ZŠ ze zahraničí! Ve studiu nabízí i výtvarné a sochařské workshopy, takže se tam po prázdninách vrátíme, a zkusíme si něco namalovat.

J. Rychlíková, třídní učitelka

18.05.2022