Návštěvy školní knihovny

 

Od března 2023 po domluvě s paní knihovnicí Petrou Mierzwovou školní družina navštěvuje s dětmi školní knihovnu pravidelně každou středu od 13:45 do 14:30 hodin (až do konce školního roku). Jednotlivá oddělení postupně navštěvují knihovnu.

V den první návštěvy si děti mohly nechat vystavit průkazku na půjčování knížek (kdo ještě nemá). Členství ve školní knihovně je zdarma. Půjčování knih na dobu jednoho měsíce je bezplatné. Pokud si dítě nechá knihu déle než měsíc, musí si půjčení prodloužit. Stačí přijít s průkazkou nebo napsat email paní Mierzwové: pmierzwova@zscernos.cz. Pokud tak neučiní, zaplatí poplatek 10,- Kč.

Paní knihovnice si pro děti připravila zajímavou knížku o strachu s názvem „Neboj, neboj!“, ze které nám přečetla poutavé ukázky.

Doufám, že se dětem v knihovně líbilo a že se četba stane jejich oblíbenou aktivitou.

13.04.2023