Nerostná krása

V přírodovědě se nyní věnujeme neživé přírodě. Kdo si myslí, že „neživá příroda“ je šedivá, hnědá a nudná, toho náš úvod do světa minerálů a hornin vyvede z omylu. Geologii a mineralogii se budou žáci podrobněji věnovat ve vyšších ročních. My, v páté třídě, se s touto oblastí seznamujeme. Tento týden jsme nahlédli do světa minerálů (nerostů). Žáci měli možnost si prohlédnout exponáty (ze soukromé sbírky), které jim ukázaly malou ochutnávku, ukázaly, jak minerály mohou být různorodé a pestré.

Myslím, že nahlédnutí do světa nerostů, se dětem líbilo.

 

25.09.2021