Nerost nebo minerál?

V přírodovědě se zabýváme neživou přírodou. Děti při hodinách objevují její krásy, seznamují se se světem nerostů a hornin, kterému se budou podrobněji věnovat v deváté třídě, někteří možná ve svém volném čase.

V tomto týdnu jsme vytvářeli 3D modely krystalů, pracovali s literaturou a prohlédli si ukázky nerostů.

Ukázky zajímavých nerostů a hornin je budou provázet i v následujících hodinách.

22.09.2022