Nerosty – krása z pokladnice přírody

Dnes žáci prostřednictvím třídního projektu nahlédli do světa minerálů (nerostů). Průvodcem jim byla fotografií jejich paní učitelka. Pomocí fotografií a povídání se děti seznámily s některými nerosty. Jelikož mineralogie je náplní vyšších ročníků, to vzali jsme to jen lehce. Zaměřili jsme se na tvary, struktury, barvy, využití a nevynechali jsme ani to, co děti značně zaujalo- legendy, které se k některým nerostům váží.

Žáci pracovali s odbornou literaturou z vlastních knihoven i z osobní knihovny pedagoga. Vyhledávali informace a se zjištěným se navzájem seznamovali.

Součástí dnešního projektu byly i ukázky vybraných nerostů, které si děti mohly osahat a prohlédnou z blízka.

Bylo překvapivé, kolik znalostí žáci z tohoto oboru mají.

V naší třídě nejsou „šutýrky“ neznámou. Děti poměrně často nosí ukázat své poklady a povídání o přírodninách kamenných i nekamenných neomezujeme jen na čas vyhrazený přírodovědě.

Děti hezky reagovaly a myslím, že dnešní projekt je zaujal.

 

 

 

 

22.01.2019