Neubližujme si!

V pondělí 24. 10. jsme na naší škole přivítali Spolek 2012, aby pro žáky pátých tříd uvedl své představení Neubližujme si! Jeho hlavním tématem je šikana. Členky souboru se s dětmi nejprve seznámily, poté vstoupily do rolí žákyň páté třídy a jako takové zahrály, za aktivní účasti žáků, tři scénky ze školního prostředí. Po každé z nich proběhla krátká reflexe, při níž byli žáci vyzváni, aby co nejkonkrétněji popsali, co se během scének dělo – tak si přirozeným způsobem sami definovali, jak se šikana projevuje, jak se vyvíjí, jak vzniká apod. Jestliže po prvních dvou scénkách bylo ještě některým do smíchu, po třetí atmosféra ve třídě nabyla vážnějšího rozměru.

Následovaly dvě krátké scénky, ve kterých si žáci vyzkoušeli roli žáka oznamujícího šikanu a žáka, který ji ze strachu popírá. Dále se žáci, aktivně zapojili do nácviku, jak nedat najevo strach a jak vhodně reagovat na slovní útoky vrstevníků.

Na úplný závěr si účastníci vyposlechli 2 mrazivé příběhy z knihy Minimalizace šikany.

Výše popsané komponované představení jsem si užila i jako pouhý pozorovatel. Hodnotím ho jako velmi přínosné k danému tématu, a tak doufám, že se do naší školy bude Spolek 2012 pravidelně vracet.

Další informace najdete na stránkách www.spolek2012

Autor příspěvku Mgr. Žaneta Odložilíková

002 012 008 016 005 014017

01.11.2016