Novoroční přání 2023

„Kdo pracuje rukama, je dělník.

Kdo pracuje rukama a hlavou, je řemeslník.

Kdo pracuje rukama, hlavou a srdcem, je umělec.“

cit. František z Assisi

Všem našim milým žákům, rodičům a příznivcům přejeme do nového roku 2023:

„Jděte pevným krokem, dívejte se za obzory a vždycky používejte srdce, buďte umělci.

Za tým 2. E

Vratislava Kutílková a Markéta Nováková

 

26.12.2022